Hvad er Nimatron?

Nimatron Gaming Museum


Museet er en frivillig non-profit forening hvis formål er at indsamle, bevare og udstille genstande og arkivalier der kan være med til at fortælle og formidle elektroniske spils historie, herunder særligt dansk computerspilshistorie. Det er Nimatron Gaming Museums mål at etablere og drive et permanent offentligt museum for elektroniske spil og deres hardware i Aarhus.


Nimatronen, der blev udviklet i 1939/40, betragtes som det første elektroniske spil.